Informační mapy-Cyklotrasy -Dvůr Králové

Trasa 1: Když nechceme s dětmi daleko

Délka 8,5, celkové převýšení 76 m
Doporučená mapa edice KČT č. 23 Podkrkonoší

Od mostu Jana Opletala jedeme po cyklotrase č. 24 kolem vstupního areálu Východočeské ZOO. Před hřbitovem u Nových Lesů odbočíme vlevo po asfaltové účelové komunikaci k potoku Netřeba. Pěkně jsme se svezli, teď musíme vystoupat k osadě Zaháj a stále po asfaltu přijedeme na silnici II. třídy. Odbočíme na ní vlevo a sjedeme přes místní část Lipnice do Dvora Králové n.L


Trasa 2: Do Betléma

Délka 15 km, celkové převýšení 177 m
Doporučená mapa edice KČT č. 23 Podkrkonoší

U mostu Jana Opletala projedeme kruhovou křižovatku směrem na Žireč. Po značené cyklotrase č. 24 pokračujeme do Žirče. Odbočíme vpravo po cyklotrase č. 4085, po níž dojedeme, ti méně zdatní dotlačí kola na parkoviště na vrcholu stoupání. Nasedneme opět na bicykly a po 500 metrech se nám objeví po pravé ruce první sousoší. Jsme v “Novém Lese“, který odkoupil od města Dvůr Králové hrabě F. A. Špork a nechal  tu vytvořit kamenickou hutí, vedenou barokním mistrem Matyášem Bernardem Braunem, unikátní soubor soch. Dnes je zapsán na seznamu UNESCO. Popis jednotlivých soch najdeme na informační tabuli u „Vidění sv. Huberta“. Vrátíme se na silnici a pokračujeme do obce Hřibojedy. Odbočíme vpravo po cyklotrase č. 4136. Ta nás provede obcí Libotov na křižovatku silnic pod Zálesím. My se pustíme serpentýnou dolů přes železniční přejezd u nádraží ČD a do města.


Trasa 3: Barokní Kuks a Křížová cesta 21. století

Délka km 17,  celkové převýšení 104 m
Doporučená mapa edice KČT č. 23 Podkrkonoš

U mostu Jana Opletala projedeme kruhovou křižovatku směrem na Žireč. Po značené cyklotrase č. 24 zamíříme do Stanovic.

Ve Stanovicích můžeme zhlédnout selský statek čp.1 a vodní mlýn nazývaný Šporkův mlýn, kde je možnost občerstvení v restauraci ve mlýně.

Pokračujeme po cyklotrase č.24. Všimneme si unikátního barokního sousoší, a sice baldachýnové kaple „Nejsvětější Trojice“ z dílny M. B. Brauna.  Za posledním domem obce na konci asfaltové cesty je odbočka, kterou bychom neměli minout . Zavede nás do bývalého lomu, kde žáci kamenicko-sochařské školy vytvořili řadu soch.

Vrátíme se na cestu a podél Labe přijíždíme do Kuksu, kde navštívíme zdejší hospital, areál vybudovaný na přelomu 17. a 18. století  hrabětem F. A. Šporkem.

Po prohlídce Hospitálu a zahrady odbočíme na rohu zahrady na cyklotrasu č.4116. Ta nás dovede na křižovatku silnic pod Kašovem. Dáme se vpravo a sjedeme na začátek Stanovic. V zatáčce odbočíme po polní cestě pod viadukt a dostaneme se na začátek Křížové cesty 21. století „Příběhu utrpení a nadějí člověka.“ Tento soubor soch vytvořilo 15 sochařů, kteří mají nebo měli nějaký vztah ke Královéhradeckému kraji.

Nevracíme se, ale projedeme celý areál a pod dalším viaduktem se dostaneme na silnici a po ní sjedeme na křižovatku a vrátíme se do města po cyklotrase č. 24.         


Trasa 4: Na hranice panství hraběte Šporka 

Délka 21km, celkové převýšení 308 m
Doporučená mapa edice KČT č. 23 Podkrkonoší

Od mostu Jana Opletala jedeme po silnici směrem na Trutnov. Nad městem v levotočivé zatáčce u kapličky pokračujeme rovně. Projedeme Novou Ves, pozor pojedeme 400 m po frekventované silnici I.třídy,  a u prvního stavení v obci Kocbeře odbočíme na místní a později účelovou komunikaci. Na poloviční cestě mezi Kocbeří a Ferdinandovem na lesní křižovatce odbočíme vlevo do stoupání.  Jedeme po cyklotrase č. 4087.

Na další lesní křižovatce nazývané „U Buku“, ze kterého tady zůstal už jen vysoký pařez, je pamětní kámen odhalený u příležitosti 350. výročí narození hraběte F. A. Šporka. Tudy procházela hranice jeho majetků. Kdybychom odbočili vlevo, našli bychom ještě dnes historické mezníky. My jedeme rovně a přijíždíme na lesní cestu  nazývanou „Škvárovka“. Než byl položen asfaltový koberec, byl její povrch udržován škvárou z kocbeřské textilní továrny.

Po „Škvárovce“ po cyklotrase č. 4087 vjedeme na frekventovanou silnici I. třídy, po ní vlevo na roh oplocení továrny. Projedeme částí obce a na okraji lesa můžeme spatřit tři památníky. Na křižovatce hrob ruského vojáka Tomašova, 120 metrů odbočením vpravo je pamětní kámen  hranice tří majetků, v mapách uváděný jako „Šporkův kámen“, a ve směru naší jízdy památník pochodu smrti v únoru 1945. Při přenocování v lese tu zemřelo 19 vězňů koncentračního tábora.

Stále po cyklotrase č. 4087 dojedeme do Záboří. Tady se můžeme občerstvit v restauraci, která bohužel má otevřeno pouze v odpoledních hodinách. Po silnici sjedeme do Komárova, kde u dětského hřiště na křižovatce pokračujeme rovně  a zamíříme k Hartskému potoku a vlevo po silnici dojedeme do Dvora Králové.


Trasa 5: Nenáročná vhodná i pro zdatnější děti.

Délka 28,5 km, celkové převýšení 142 m
Doporučená mapa edice KČT č. 23 Podkrkonoší

U mostu Jana Opletala projedeme kruhovou křižovatku směrem na Žireč. Po značené cyklotrase č. 24 do jedeme do Žirče a do Stanovic. Na křižovatce za mostem odbočíme vlevo po cyklotrase č. 4087.

Ve Stanovicích můžeme vidět selský statek čp. 1 a Šporkův mlýn, kde je možnost občerstvení v restauraci  ve mlýně.

Po krátkém stoupání si vpravo všimněte nově vysázené aleje. Projedeme Choustníkovo Hradiště. V době baroka bylo zdejší panství majetkem F. A. Šporka. Ten tu postavil, dnes již neexistující, lázeňskou budovu.

U posledního domu obce cyklotrasa č. 4087odbočuje vlevo, my však pojedeme rovně až na okraj lesa. Odbočíme vpravo na novou účelovou komunikaci vybudovanou z evropského grantu. Vjezd na tuto komunikaci někdy bývá přehrazen závorou.

Traverzujeme mezi poli. Neodbočujeme vpravo do obce Vlčkovice, ale jedeme až k velkovýkrmně prasat. Kolem ní najedeme na silnici, odbočíme vpravo a jedem přes Vlčkovice do Choustníkova Hradiště, kde opět najedeme vlevo na cyklotrasu č. 4087 a přes Stanovice a Žireč se vrátíme do Dvora Králové nad Labem.

Pozor! V Choustníkově Hradišti jak při cestě tam, tak i při cestě zpět jedeme 100, resp. 500 m po frekventované silnici I. třídy!


Trasa 6: Na Zvičinu a do Miletína

Délka 38 km, celkové převýšení  641 m
Doporučená mapa edice KČT č. 23 Podkrkonoší

Od mostu Jana Opletala jedeme po cyklotrase č. 24 kolem vstupního areálu Východočeské ZOO do Nových Lesů. Značená cyklotrasa odbočuje vpravo, my však jedeme po silnici do Bílé Třemešné, kde najedeme ve stoupání u pekárny na značenou cyklotrasu č. 4139. Stoupání nejprve po asfaltovém povrchu a pak po zpevněném, podjedeme lyžařský vlek a dostaneme se k hotelu „Pod Zvičinou“.

Můžeme odbočit z naší trasy 400 m, občerstvit se a nahlédnout do kaple nad pramenem „léčivé vody“. V roce 1866 tu byl vojenský lazaret raněných ve válce rakousko-pruské. Vojáci se údajně zázračně uzdravili omýváním vodou ze studánky, nad kterou později byla postavena kaple. V horkém létu, pokud se vám podaří přesvědčit personál hotelu, se můžete vykoupat v lesním koupališti.

Vrátíme se na naší cyklotrasu a po dnes již dost rozbitém asfaltovém povrchu podjedeme další lyžařský vlek. Stálým stoupáním přijedeme na křižovatku cyklotras. Tady se můžeme pokochat panoramatem Krkonoš. Odbočíme vlevo v obci Zvičina na vrchol Zvičiny.
Můžeme navštívit restauraci v Raisově chatě  a vystoupit na rozhlednu, nutno požádat obsluhu restaurace. Za příznivého počasí je prý dalekohledem vidět dokonce i Petřínská věž v Praze. V sezoně můžeme nahlédnout do kostelíčku.

Vrátíme se na křižovatku v obci a po cyklotrase č. 4086  přes Třebihošť dojedeme do Miletína. Navštívíme rodný domek Karla Jaromíra Erbena, autora proslulé básnické sbírky Kytice. Pro prohlídku je nutné zavolat mobilem obsluhu, která vás velmi ochotně seznámí se životopisem básníka a provede domem. V zámku je instalována výstava českého amatérského divadla, kde jsou instalovány historické opony z mnoha míst. Na náměstí si můžeme koupit vyhlášené Erbenovy miletínské modlitbičky.

Z náměstí po asfaltové silnici jedeme přes Rohoznici do Bílých Poličan. Na místním zámku má sídlo Ústřední škola hasičského záchranného sboru. Můžeme vjet do nádvoří a buď v zahrádce nebo v restauraci se občerstvit.

Pokračujeme po silnici s dlážděným povrchem, který se nám bude snažit vytřepat duši z těla. Na křižovatce odbočíme směrem na Dvůr Králové a přes Velehrádek a Doubravici se vrátíme do města.


Trasa 7: Vrchařská – na Zvičinu

Délka 38 km, celkové převýšení 628 m
Doporučená mapa edice KČT č. 23 Podkrkonoší

Trasa je určena zdatným cyklistům.
Od mostu Jana Opletala projedeme kruhovou křižovatku směrem Nová Paka. Kolem vstupního areálu zoologické zahrady dojedeme do místní části Nové Lesy.

Nyní se budeme držet cyklotrasy č. 24. Projedeme Filířovice, okraj Alejí a přijíždíme k údolní nádrži Les Království. Jedná se o technickou i národní kulturní památku. Informace o stavbě získáme na panelu u opěrné zdi  Můžeme se občerstvit na odpočívadle vybudovaném firmou ČEZ, v letní sezoně je k dispozici také kiosek.

Pokračujeme po cyklotrase č. 24. Po téměř dvoukilometrovém stoupání přijíždíme do Nemojova a odměnou za stoupání nám bude pětikilometrový sjezd k mostu v Debrném.  Přejedeme most a začneme stoupat po trase č. 4086. Máme před sebou vydatné stoupání v délce 3,5 km. Sjezdem vstupujeme do obce Mostek. Můžeme se občerstvit buď v prodejně, pekárně, nebo v kiosku.

Stále po cyklotrase č. 4086 podjedeme viadukt s začínáme stoupat a opět sjíždět do Horní Brusnice ke kostelu. Projedeme křižovatku a čeká nás další těžké stoupání do sedla na křižovatku cyklotras. Naše cyklotrasa nás dovede na odbočku k vrcholu Zvičiny.

Můžeme navštívit restauraci v Raisově chatě  a vystoupit na rozhlednu, kde se nabízí nádherný výhled na celé Podkrkonoší. Za příznivého počasí je prý vidět dalekohledem i Petřínská věž v Praze.  Při příznivém větru uvidíme větroplavce na padácích.

Vrátíme se na  naši cyklotrasu a prudkým sjezdem sjedeme do Třebihoště na křižovatku u motorestu. Po cyklotrase č. 4136 projedeme Zábřezí, Doubravici a poslední stoupání na Zálesí. Sjedeme na křižovatku a tady opustíme cyklotrasu. My se pustíme serpentýnou dolů přes železniční přejezd u nádraží ČD a do města.


Trasa 8: Pro vyznavače horských kol

Délka 52,5, celkové převýšení 599 m
Doporučená mapa edice KČT č. 23 Podkrkonoší

Od mostu Jana Opletala jedeme po silnici směr Trutnov. Nad městem v levotočivé zatáčce u kapličky pokračujeme rovně. Projedeme Novou Ves a u prvního stavení obce Kocbeře odbočíme na místní a později účelovou komunikaci. Z ní neodbočujeme, projedeme Ferdinandovem a na silnici u prvního stavení Choustníkova Hradiště odbočíme vlevo. Stoupáním se dostaneme do Kohoutova. Na křižovatce zabočíme vlevo a dojedeme ke kostelu. Tady na odpočívadle si můžeme oddychnout. O pár metrů dál je penzion.

U kostela začíná cyklotrasa č. 4322 značená pásově červenou značkou. Nejprve kolem místního hřbitova, pak mezi poli sjedeme do lesa. Přes několik lesních křižovatek vyjíždíme na Liščí horu, osadu která je místní částí obce Hajnice. Na vrcholu Liščí hory byla postavena víceúčelová ocelová věž.

Sjedeme do Hajnic. Po roce 1945 vznikla sdružená obec, pod kterou spadají místní části Brusnice, Hajnice, Kyje, Mravenčí domky, Výšinka, Horní Žďár. Na křižovatce si všimneme nového památníku obětí světové války, krásné roubené patrové stavby, která kdysi byla kovárnou. Za zhlédnutí stojí i kostel a pěkně upravený hřbitov s dalším památníkem obětem války.

Bohužel na této křižovatce končí pásové značení. Odbočíme vlevo a po cyklotrase č. 4138 projedeme obcí. Pozor přijíždíme k frekventované silnici I. třídy, po které jedeme 350 metrů a odbočujeme vlevo. Projedeme část obce Horní Žďár. Pod kostelem, 420 metrů opět nacházíme červenou pásovou značku cyklotrasy č.4322. Odbočíme vlevo. Na křižovatce účelových polních cest na začátku bývalé osady Sovinec odbočíme vlevo. Pokračujeme kolem rybníku v osadě Dubový Dvůr kolem restaurace v Záboří. Otevřeno pouze v odpoledních hodinách.

V pravotočivé zatáčce naše cyklotrasa odbočuje vlevo. Projíždíme okrajem obcí Huntířov, Kocléřov a lesem se dostáváme k rehabilitačnímu středisku hasičského záchranného sboru. Stále se držíme naší červené značky. Sledujte značení! Ta nás provede v blízkosti Slučích kamenů -  na které můžeme odbočit (200m) - a dále sjezdem po účelových komunikacích k ženijnímu mostu v Debrném. U něho terénní část končí a my se po cyklotrasse č. 24 vrátíme přes údolní nádrž Les Království – informační tabule o stavbě je u opětné zdi - do Filířovic. Ve Filířovicích opustíme cyklotrasu a po červené pěší značce dojedeme do Dvora Králové.


Trasa 9: Do Ratibořic a Babiččina údolí

Délka trasy 53,5 km, celkové převýšení 426 m                                                            Doporučená mapa edice KČT č. 23 Podkrkonoší a 25 Podorlicko a okolí Babiččina    údolí

Od mostu Jana Opletala jedeme po cyklotrase č. 24 do Stanovic. Ve Stanovicích můžeme zhlédnout selský statek čp. 1 a vodní mlýn nazývaný „Šporkův mlýn“, kde je možnost občerstvení v restauraci.

Odbočíme na cyklotrasu č. 4087, která nás dovede do Choustníkova Hradiště. V době baroka bylo zdejší panství majetkem F. A. Šporka. Ten tu postavil, dnes již neexistující, lázeňskou budovu. Hrad na návrší nad obcí, dnes se dochovaly již nepatrné zbytky, nechal přebudovat na klášter, kde byla abytyší jeho dcera. Odtud pojedeme po cyklotrase č. 4097 stále stoupáním přes Kohoutov až na Vyhnánov. Tady si chvilku odpočineme, téměř po rovině dojedeme na křižovatku Nesytá. Prudce odbočíme vlevo stále po 4097 a stoupáním se dostaneme do osady Komárov a dále Proruby. Další stoupání na nás čeká při výjezdu do obce Hořičky, pěkným sjezdem se dostaneme do Světlé a do Ratibořic k zámku. Zámek nás zve k prohlídce s průvodcem. Můžeme se tu setkat i s paní kněžnou. Na parkovišti je možnost jednoduchého občerstvení. Od zámku se vrátíme na křižovatku a sjedeme do Babiččina údolí. Ve mlýně navštívíme mlynáře pana Proška a podíváme se do mandlovny, kde je také občerstvovna. Podíváme se i do Starého bělidla, kde se můžeme setkat s babičkou a vnoučaty. U Viktorčina splavu budeme moci v sezoně pozorovat vodáky.

Znovu se vrátíme k zámku a po cyklotrase č. 4098 se vrátíme přes Miskolezy, Chvalkovice, Vlčkovice do Choustníkova Hradiště. Najedeme na cyklotrasu 4087, ta nás dovede do Stanovic a trasa č. 24 do Dvora Králové n.L. 


Desatero cykloturisty:

 1. Respektuji, že základním pravidlem chování všech uživatelů na značených i 
 2. neznačených cestách, je vzájemná ohleduplnost, bez rozdílu způsobu přepravy - pěší, cyklisté, kolečkové brusle, jízda na koni a další.
 3. Budu se řídit pravidlem pravé ruky vzhledem ke všem ostatním nemotorizovaným
 4. turistům a cyklistům. Jsem si vědom toho, že lidé posuzuji cyklisty obecně i podle mého chování.
 5. Zpomalím, pokud se přiblížím k jiným uživatelům. Dám o sobě včas vědět pozdravem nebo zvonkem a budu předjíždět velmi opatrně. Vždy předjížděnému dám čas zareagovat na můj signál.
 6. Rychlost budu mít neustále pod kontrolou. Do zatáček, zvláště na účelových a 
 7. místních komunikacích, budu vjíždět s vědomím, že by se tam mohla vyskytovat překážka jakéhokoliv druhu. Zvláště v lesních úsecích si uvědomuji možnost výskytu těžební techniky, případně dočasně zhoršeného povrchu komunikace.
 8. Pokud cyklotrasa překračuje komunikaci I. nebo II. třídy, budu si počínat zvláště
 9. opatrně.
 10. Při svém pohybu zůstanu na určených stezkách a nebudu vjíždět mimo vymezenou trasu a ničit tak vegetaci, nebo zvyšovat potenciál možné eroze. Jsem si vědom toho, že v lese se nesmím pohybovat mimo cesty.
 11. Nebudu blokovat cestu opravami defektů. Budu dbát o perfektní technický stav bicyklu a budu mít ve výzbroji minimálně náhradní duši, montážní páky, soupravu na lepení a pumpičku.
 12. Nebudu rušit zvěř nebo dobytek.
 13. Nebudu odhazovat odpadky. Co přivezu na místo odpočinku, to také odvezu. Budu dbát na čistotu životního prostředí.
 14. Jsem si vědom, že po značených cyklotrasách se pohybuji na vlastní nebezpečí. Budu dbát na svou osobní bezpečnost používáním brýlí, přilby, rukavic. Vždy volím trasu, která odpovídá mým schopnostem, zdraví a kondici. Budu mít vždy bidon s vhodným nápojem.

Značení cyklotras

Cyklotrasy jejichž garantem značení je Klub českých turistů:

 • Dopravním značením jsou značeny cyklotrasy vedené převážně po silnicích II. a III.třídy, po místních a účelových komunikacích s kvalitnějším povrchem. Jejich značení je realizováno pomocí směrových tabulek s piktogramem bicyklu a číslem cyklotrasy. Na křižovatkách cyklotras jsou směrové tabule, na kterých je text uvádějící většinou koncový bod cyklotrasy a nejbližší významnější cíl s kilometrovou vzdáleností. Pokud je průjezd některým úsekem nebo křižovatkou složitý, pak se v tomto místě instaluje návěst před křižovatkou na které je schéma průjezdu.

Pásovým značením jsou opatřeny cyklotrasy vedoucí převážně po účelových komunikacích (lesní a polní cesty). Pásová značka je tvořena třemi pruhy-vnější pruhy, upozorňovací, jsou vždy žluté, vnitřní pruh, vedoucí pruh, může mít červenou, modrou, zelenou nebo bílou barvu a to vždy od výchozího bodu až do cílového bodu. Cyklistické pásové značky mají dvojnásobnou plochu ve srovnání s pěšími značkami.Značení cyklotras

Při pohybu po cyklotrase je nutno mít na zřeteli, že ne všechny křižovatky jsou osazeny značkami. Jedu-li po hlavní silnici neodbočuji na křižovatkách neosazených značkami, ale pokračuji stále po hlavní silnici. Toto pravidlo platí i pro místní a účelové komunikace: jedu-li po cestě s asfaltovým nebo zpevněným povrchem neodbočuji bezdůvodně na cestu s horším povrchem.

Je nutné věnovat pozornost průjezdu obcemi. V obci křižuje hlavní silnici vždy několik vedlejších komunikací na které cyklotrasa může odbočit.

V terénu je možné se setkat i s cyklotrasami, jejichž značení je odlišné od výše popsaného. Jsou však i cyklotrasy místního významu vyznačené odlišným způsobem.

Nejhezčí cyklotrasy v okolí Dvora Králové nad Labem pro Vás připravili.

www.infocentrumdvurkralove.cz www.kct.cz


© 2018, INFOCENTRUM DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑